Rådgivning

OS Rådgivning yder bistand indenfor rammerne i ABR89/ABR18 og indenfor:

Bygherrerådgivning

 • Udbudsrådgivning og kontrahering, herunder byggeprogrammering
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og vurderingsmodeller
 • Prækvalifikation af tilbudsgivere og Tilbudsevaluering
 • Kontraktforhandling
 • Bygherretilsyn
 • Kravbehandling

Vurdering og konfliktløsning

 • Vurdering, herunder byggeteknisk vurdering af ejendomme
 • Vurdering af aktiver indenfor bygge- og anlægsvirksomhed
 • Mægler
 • Syn- og skønsmandsvirksomhed
 • Opmand
 • Voldgiftsdommer i bygge- og anlægssager

Kompetencer

Udbud og kontrahering

OS rådgivning bistår med at gennemføre udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Udbud gennemføres såvel efter EU-udbudsdirektiver som efter Tilbudsloven, herunder annoncering af tjenesteydelser.

Værdianalyse og vurderingsmodeller

OS rådgivning bistår med udarbejdelse af værdianalyse- modeller og vurderingsmodeller til bedømmelse af f.eks. modtagne tilbud fra udbudsrunde. Ved udbud på mere end pris sikrer vurderingsmodellen, at det økonomisk mest fordelagtige tilbud kan udpeges.

Konfliktløsning

OS Rådgivning bistår med løsning af konflikter indenfor bygge- og anlægsbranchen. Indenfor konfliktløsning besidder OS Rådgivning erfaring fra sager som mægler og opmand såvel som sager ved sagkyndig beslutning, syn & skøn, opmand og voldgiftsdommer.

Om Ole Schiøth

Nøglekompetencer

 • Udbud og kontrahering
 • Værdianalyse og vurderingsmodeller
 • Konfliktløsning

Uddannelse

Civilingeniør (B), Danmarks Tekniske Universitet, 1973
H.D. Regnskabsvæsen, Handelshøjskolen i København, 1976
Cand. jur., Københavns Universitet, 1980

Foreninger

IDA, Ingeniørforeningen i Danmark

Tillidshverv

IDA, Ingeniørforeningen i Danmark (formand fra 1995 - 1999)
Anvendt som syns- og skønsmand, sagkyndig, opmand og voldgiftsdommer ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed
Udmeldt af Justitsministeriet som fagkyndig tillidsmand ved tvangsakkorder
Byrådsmedlem i Karlebo Kommune fra 1994 - 2006

Ansættelser

1980 - 2014 emcon a/s, bygherrerådgiver
1975 - 1980 DSB, projektmedarbejder

Hent Ole Schiøths CV